پلتفرم شبکه اجتماعی گردشگری

شبکه های اجتماعی، پلتفرم هایی جهت ارتباط مستقیم کاربرها و اشتراک‌گذاری تجربیات و اطلاعات هستند. در این طرح، هدف، ایجاد یک شبکه اجتماعی است که ضمن امکان اشتراک‌گذاری تجربیات گردشگری کاربران، امکان اتصال گردشگران به خدمات دهندگان گردشگری نیز فراهم شود. در واقع این پلتفرم، علاوه بر اینکه یک شبکه اجتماعی است، فضایی به کسب و کارهای فعال در حوزه گردشگری ارائه مینماید که میتوانند مستقیما به جامعه مشتریان خود متصل شوند.