پلتفرم آموزشی

کسب و کار مبتنی بر فناوری اطلاعات
نیکارو یک پلتفرم آموزشی است که قصد دارد آموزش سنتی را به تکنولوژی پیوند بزند. در نیکارو ما بهترین برگزارکنندگان کلاس های آموزشی را به خانواده ها و دانش آموزان معرفی می کنیم. بستری هستیم تا به انتخاب کلاس های مورد علاقه تون کمک کنیم و از رضایتمندی و تجربیات به اشتراک گذاشته شده شرکت کنندگان مطلع شوید.