پرورش آرتمیا در هر نوع آبی

پرورش آرتمیا یا طلای زنده ( سیست و بیوماس )در هر نوع آبی با تولیدات بسیار زیاد در مقایسه با نمونه خارجی- درپساب فاضلاب میاندوآب تولید شده است . علاوه بر اینکه غذای تمامی آبزیان و سخت پوستان می باشد در صنعت داروسازی ( تولید کتین و کیتوزان ) و پرتوزدایی هسته ای و در کشاورزی وغیره کاربرد های زیادی دارد.