پروتز پنجه کامپوزیتی

پروتز پنجه کامپوزیتی از نوع پروتزهای ذخیره کننده و بازگرداننده انرژی میباشد. این پنجه از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که هرکدام از آنها وظیفه خاصی را در حین گام برداری ایفا میکند. هر کدام از قسمت های این پنجه از جنس های مختلفی تشکیل شده است که عبارتنداز کامپوزیت دو جزیی کربن-اپوکسی، آلومینیم، پلاستیک فشرده و ورق استیل نمره ۳۷. این پنجه در لحظه اولین تماس پاشنه با زمین انرژی فرد معلول را باتوجه به خاصیت جنس کامپوزیتی در خود ذخیره کرده و در لحظه جدا شدن پنجه ی پروتز از زمین این نیرو را به فرد باز میگرداند که در نتیجه معلول سیکل گام برداری را به صورت نرم تر و راحت تری طی میکن و باعث کاهش مصرف انرژی در او کاهش بیماریهای جانبی در او میشود.
هم اکنون این محصول پس از تست های بالینی و انجام ممیزی های خارجی موفق به اخذ استاندارد ISO ۱۳۴۸۵ و استاندارد اتحادیه اروپا (CE) و پروانه ی ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی ایران شده است.