پره توربین آسیا

مهندسی معکوس ، طراحی ، ساخت و بازسازی انواع قطعات نیروگاهی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و مدیریت و نظارت بر پروژه های فوق