پرنده بدون سرنشین

پرنده بدون سرنشین با وزن حمل بالا و برد پروازی بالا