پرس لابراتوری دندان

پرس دندان سازی، وسیله ای برای پرس قالب های دندان بوده که در ایران و دیگر کشور ها کاربرد دارد. زمانی که فرم دندان ها در داخل مفل ها قرار میگیرد و فشار از طریق پرس وارد میشود، مفل ها در مدت زمان معلوم تحت فشار قرار گرفته و در نهایت فرم لازم ایجاد میشود.
این دستگاه با نمونه های خارجی رقابتی همسطح دارد.
از مزایا این دستگاه میتوان به ساخت ایران
ایجاد بازار رقابتی با تولید کنندگان داخلی
طراحی و جایگذاری استاندارد اجزا
رقابت با نمونه های خارجی
اشاره نمود.