پایلوت راکتور پرتابل آزمایشگاهی مدل03-DPR

• انحلال مواد جامد
•مخلوط نمودن مواد مختلف و تبدیل آنها به مواد ثانویه
•سنتز و جداسازی و رفلاکس
•استخراج و پلیمریزاسیون