پاور اسپری کولر اسپلیت

دستگاهی است که بر روی یونیت خارجی کولر اسپلیت نصب گردیده و در زمان های تنظیم شده بر روی دستگاه، با اسپری کردن آب بر روی کندانسور، باعث خنک کاری آن می گردد.