پارچه بازیافتی به سبک اروسی

تیکه پارچه قدیمی کار دست بوده رو‌مرکز کارم قرار دادم و ازاون
تیکه به عنوان پنجره اروسی استفاده کردم که هر قسمت این نقش
داخلش رو یک رنگ از پارچه بازیافتی قرار دادم تا حس پنجره
رو انتقال بده و بعد دور کار با ربانهای رنگی موجود به سبک
حصیر شروع به بافت میکنیم ،و با لایه حریر وهمچنین پارچه
انتها ی کار رو تموم میکنیم و حالا قسمت حاشیه و‌روی کار
به این شرح که روی تمام بافت به سبک حصیری دکمه های
موجود در خانه که با کار مورد نظر هماهنگ باشد و پولکهای
گل رنگی سراسر کار پخش کردم و دور حاشیه گل کار( پارچه
بازیافتی دست دوز) از نوار رنگی استفاده میکنیم و همچنین حاشیه دور کل پارچه از چهار گوش کار از تیکه پارچه سنتی به همراه ریشه ‌وصل میکنیم