ویلچر با قابلیت تنظیم ارتفاع صندلی

طراحی این ویلچر به گونه ای است که برای جابجا شدن و نیز برای استفاده از سرویس بهداشتی هم ایرانی و هم فرنگی را دارد،
نشیمن این ویلچر تا ارتفاع ۲۰ سانتی متری به صورت برقی پایین می آید که این حداقل ارتفاع دو مشکل را برای معلولین حل می کند،یکی برای راحت تر سوار شدن معلولین بر روی ویلچر و دیگری چنانچه معلول در محیط های بیرون و اماکن عمومی نیاز به استفاده از سرویس بهداشتی داشته باشد این حداقل ارتفاع برای جلوگیری از پاشش نجاسات ،مفید خواهد بود(طراحی به گونه ای هست که زیر نشیمن، ساپورت و قطعه ای به کار گرفته نشده و این ویلچر مستقیما بر روی سنگ توالت ایرانی و فرنگی قرار می گیرد .
قابلیت دیگر این ویلچر برای حداکثر ارتفاع مورد نیاز معلولین می باشد،ارتفاع صندلی این ویلچر تا ارتفاع ۹۰ سانتی بالا می رود و دسترسی معلول به قفسه های فروشگاه ها،کابینت آشپزخانه و دستگاه عابربانک را راحت می کند و همچنین برای سوار خودرو شدن و یا رفتن بر تخت بیمارستان و تخت خواب نیز کمک می کند،