ویترین هوشمند نمایش و نگهداری آثار تاریخی و هنری

هدف بهره گیری از فناوری نانو در حفاظت چند جانبه آثار تاریخی می باشد. بدین جهت از نانومواد خاصی جهت لایه نشانی شیشه های ویترین موزه ها بهره گرفته شد تا بتوان آثار را در مقابل عوامل آسیب رسان مختلف مانند قارچ‌ها و باکتری‌ها، آلاینده‌های محیطی، نور و … حفاظت نمود. با توجه به عدم وجود استانداردهای لازم مانند سیستم تهویه مناسب، ویترین‌های مناسب، نور پردازی مطلوب و شرایط نامساعد مخازن در موزه‌ها، کتابخانه‌ها و مجموعه‌های ایران و بسیاری از کشورهای دیگر، استفاده از این محفظه‌ها می‌تواند در نگهداری و حفاظت از آثار تاریخی موثر واقع گردد. با استفاده از این روش می توان بدون اینکه تغییری در ظاهر ویترین‌های نمایش آثار ایجاد گردد با قرار دادن اثر در شرایط محیطی مناسب از بسیاری از تخریب‌های ناشی از آلاینده‌های محیطی و عوامل بیولوژیک جلوگیری کرد.