ونتیلاتور تنفسی

دستگاه ونتیلاتور تنفسی یک دستگاه پر کاربرد برای مراکز تنفسی می باشد و این شرکت در ابتدا با واردات این محصول در این حوزه وارد شده و توانست با انتقال تکنولوژی تولید ونتیلاتور تنفسی در ابتدا این محصول را تحت لیسانس تولید کرده و سپس با استفاده از دانش کسب شده و بهره مندی از متخصصان ایرانی اقدام به تولید این محصول بصورت دانش بنیان نماید به گونه ای که محصول فوق در شرایط کنونی که بحران کرونا پدیدار شده این دستگاه به عنوان یک دستگاه حیاتی محسوب می شود که این امر باعث شد تا میزان تولیدات این شرکت به مقدار ۶ برابر افزایش داشته باشد.