وصله کشویی ستون جهت نصب سریع اسکلت فلزی

یک نوع اتصال وصله ستون جدید برای اسکلتهای فولادی که در آن با ایجاد هندسه خاص و مکانیزم کشویی سرعت اجرا و کنترل کیفیت اتصال ارتقاء پیدا می کند.