وسایل کمک آموزشی کودکان نابینا

تاکنون در مورد آموزش نابینایان امر خاصی صورت نگرفته، و معمولا در سن اول ابتدایی هست که دانش آموزان نابینا با نقاط بریل آشنا می شوند. که عدم آگاهی خانواده ها در جهت هدایت این کودکان به دوره های پیش از دبستان و عدم آگاهی مربیان به اهمیت آموزش های قبل از دوران مدرسه که اهمیت به سزایی دارد. عدم این آموزش ها می تواند عامل اختلالاتی مضاعف همچون کند ذهنی، فراموشی و عدم تمرکز و … گردد.