ورق های ترموپلاستیک تقویت شده با الیاف پارچه

ورق های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف پارچه نظیر پارچه های شیشه و یا کربن معروف به فایبرگلس از رزین های ترموست دوجزئی یا بیشتر ساخته شده اند که طبعاً به دلیل ماهیت و خاصیت رزین ترموست (گرماسخت)، عموماً ترد هستند، قابلیت تغییر فرم مجدد ندارند و قابلیت تغییر فرم در قابلیت های دیگر نظیر فرآیند ترموفورمینگ ندارند. چالش مهم، صرف نظر از عدم قابلیت بازیافت مواد ترموستی، در بسیاری از کاربرد چقرمگی و انعطاف پذیری یک ورق کامپوزیتی پلیمری یکی از ملزومات حیاتی است نظیر آنچه در ساخت پنل های دیوارهای پیش ساخته مورد نیاز است، استفاده در بدنه خودرو و موارد استفاده مانند ساخت کلاه ایمنی موتور سیکلت. این طرح به محصول ورق های نانو/میکرو کامپوزیتی پلیمری گرمانرم (ترموپلاستیک) تقویت شده با پارچه الیاف مانند الیاف شیشه و یا کربنی می پردازد.