ورق دولایه آلومینیوم/نقره و آلومینیوم/مس

ورق دولایه فلزی متشکل از آلومینیوم و نقره جهت ساخت در انواع باطری ها