وب سایت و اپلیکیشن ترویج

وب سایت و اپلیکیشن ترویج، با هدف ایجاد تعامل میان کشاورزان، کارشناسان و محققان بخش کشاورزی و منابع طبیعی در جهت رفع مشکلات و کمک به بخش کشاورزی و منابع طبیعی فعالیت خواهد داشت. این اپلیکیشن پاسخگوی اکثر نیاز ها و پرسش های کشاورزان خواهد بود و از طرف دیگر نتایج تحقیقات مرتبط با نیاز کشاورزان را به مزرعه آنها خواهد برد. این اپلیکیشن با ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و پوشش خبر ها و فناوری های این بخش میتواند کمک شایانی به کشاورزی و منابع طبیعی کشور بکند.