وب سایت استادیار

وب سایت استاد یار امکاناتی را برای دانشجویان و افرادی که حتی قصد شرکت در کلاس به صورت مجازی در آموزشگاه ها برگزار میشود میتواند مفید واقع شود چون این برنامه امکاناتی نظیر ثبت نام دادن آزمون ارسال تمرین و نحوه آگاهی فرد از مطالب و سر فصل ها و امتحانات در تاریخ و زمان مورد نظر است