واسط تبخیری پرلیتی

کولرهای آبی با وجود مزایای فراوانی چون قیمت مناسب دستگاه و هزینه انرژی مصرفی بازده سرمایش بالا و مصرف پایین انرژی معایبی هم دارند. از قبیل: گرفتگی پوشال و پمپ وهمچنین تجزیه پوشال ها سبب آزاد شدن مواد و گازهایی می شود که علاوه بر انتشار بوی بد برای سلامتی نیز مضر است. محیط پوشال های کولر از لحاظ رشد باکتری و قارچ بسیار مستعد است هم از نظر دما و هم مواد غذایی و رطوبت به اندازه کافی شرایط برای رشد قارچ ها مهیا است که این باکتری ها می توانند بیماری های تنفسی در افراد خانه ایجاد کنند. هدر رفتن سرما در اثر تابش مستقیم نور خورشید و مصرف بالای آب کولر که در واسط پرلیتی به علت کانی بودن هیچ گونه بو و گازی که باعث بوی بد باشد را ندارد و از پرلیت در مصارف داروسازی و فیلراسیون کردن در آزمایشگاه ها استفاده می گردد و مواد بهداشتی و سالمی می باشد. چون پرلیت به علت ساختار فیزیکی جاذب رطوبت بوده و آب را در خود نگه می دارد از مصرف آب صرفه جویی می شود و به عنوان عایق حرارتی در مصارف صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.