هیدروسیرکولاتور کنترل مصرف آب مبردهای آزمایشگاهی

موضوع صرفه‌جویی انرژی یکی از مهمترین اقدامات جوامع رو به رشد می‌باشد. در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی شیمی، زیستشناسی و.. از مواد شیمیایی استفاده می‌شود که هنگام واکنش، دمای بالایی تولید می‌کند که جهت کنترل دمای این واکنش، از راحت‌ترین روش که همان استفاده مبردهای آزمایشگاهی متصل به شیر آب شهری می‌باشد. با توجه به بررسی‌های انجام شده در یک واکنش شیمیایی، مشاهده می‌کنیم که بسته به واکنش انجام شده دماهای متفاوتی را تولید می‌کنیم که برای سرد‌کردن این واکنش‌های شیمیایی باید شدت دبی آب مصرفی را نیز به نسبت واکنش تنظیم کنیم. همچنین در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی مشاهده می‌کنیم که چندین واکنش را به طور همزمان به شیرهای آب شهری متصل می کنند که مصرف آب را چندین برابر افزایش می‌دهد. مزایای دستگاه
اخت کلیه قطعات مورد استفاده با وسایل تولید داخل- هوشمندسازی مراحل خنک‌سازی – رساندن هدر رفتن آب به صورت چشم‌گیری به حداقل – استفاده از بدنه‌ی کاملاً ضدآب و ضد اسید – کنترل دستی دبی (شدت) آب مصرفی – توان مصرفی بسیار کم – مانتیورینگ دمایی. – دوستدار محیط زیست بودن دستگاه.