هیالورونیک اسید

هیالورونیک اسید یک پلی ساکارید طبیعی است، پلیمری خطی که از واحد های دی ساکاریدی شامل بتا- ۱ و ۳- ان استیل گلوکزآمین و بتا – ۱ و ۴- گلوکورونیک اسید تشکیل شده و دارای ویژگی ویسکوالاستیک، توانایی حفظ رطوبت و زیست سازگاری بوده و سمیتی ندارد و به همین دلیل، کاربردهای وسیعی در پزشکی، صنایع آرایشی – بهداشتی و صنایع غذایی دارد.مطالعات ما در زمینه تولید هیالورنیک اسید، بر روی سویه نوترکیب کورینه باکتریوم گلوتامیکوم انجام شده است که یک سویهGRAS بوده و دارای ژنهای کد کننده آنزیم های اصلی درگیر در مسیر سنتز هیالورونیک اسید می باشد. تمرکز پژوهش ها بر روی بهینه سازی محیط کشت، توسعه فرایند کشت، سنجش و تعیین وزن مولکولی هیالورونیک اسید و خالص سازی آن در مقیاس آزمایشگاهی بوده که منجر به دستیابی به نمونه های اولیه هیالورونیک اسید با ویژگی های مختلف شده است. برای توسعه دانش فنی در این زمینه، نیاز است آزمایش های تکمیلی در مقیاس بالاتر انجام شوند.