هیدروکسی آپاتیت اصلاح شده ترمیم کننده استخوان

در بیماری ها و شکستگی های استخوانی، بطور معمول بخشی از بافت استخوان از بین می رود و نیاز به یک ساپورت حمایتگر ازاین بافت وجود دارد. از آنجائیکه هیدروکسی آپاتیت تشابه بسیار بالایی با بخش معدنی بافت استخوان دارد، توجه بسیاری از محققین در این حوزه را به خود معطوف نموده است. در این فناوری اقدام به اصلاح ریزساختار هیدروکسی آپاتیت شده است به گونه ای که ساختار جدید حاصله هم خاصیت آنتی باکتریال بروز میدهد و هم توانایی تسهیل رشد سلول های استخوانی نسبت به نمونه کنترل را به نمایش گذاشته است. علاوه بر موارد فوق پروفایل رهایش داروی آموکسی سیلین از این ساختار اصلاح شده، که دارای خاصیت مغناطیسی است، از مدل رهایش داروی درجه یک پیروی می کند و نسبت به حالت بدون اصلاح آن رهایش طولانی تری را ارائه می نماید.