هدینگ سنسور دقیق تثبیت شده با جایروداخلی

دستگاه هدینگ سنسور یکی از کلیدی ترین تجهیزات کمک ناوبری دریایی می باشد که برای تعیین جهت شناور ها نسبت به شمال(به عنوان مثال ۱۷۶ درجه) مورد استفاده قرار می گیرد. نام دیگر این سیستم در مدل های قدیمی، قطب نما می باشد که به مدل های مکانیکی این سیستم گفته می شود. هدینگ سنسور با اندازه گیری خطوط میدان مغناطیسی زمین در چند محور، جهت شناور را محاسبه کرده و به صورت فرمت استاندارد جملات تجهیزات دریایی به سایر دستگاه های کمک ناوبری موجود بر روی شناور ارسال می کند و یا بر روی دستگاه کنترل یونیت(دستگاه نمایشگر مجزا) نمایش می دهد. اطلاعات خروجی این دستگاه هم برای کاپیتان و سکان دار، و هم برای تجهیزات هدایت و کنترل شناور بسیار کاربردی و حیاتی است.
کاربرد های نظامی:
شناور های تندرو گشت زنی و عملیاتی
شناور های پشتیبانی
شناور های راکت انداز
شناور های موشکی به عنوان سیستم هدینگ بکاپ
کامیون های حمل سلاح

کاربردهای تجاری:
کشتی های باری و مسافرتی
قایق های تفریحی
لنج های باری و صیادی
نفت کش ها و شناور های یدک کش