نوار دو فلزی مس نقره

ورق پایه مسی که در وسط آن لایه نازکی از نقره قرار گرفته است.