نمایشگر اتمسفری تصاویر رنگی شناور بر روی هوا

دستگاه نمایشگر اتمسفری تصاویر، با ایجاد سطحی متراکم از ذرات آب، لایه‌ای شناور را همانند پرده¬ای بر روی هوا تولید می¬کند؛ سطح تولید شده متشکل از ذرات آب بی‌رنگ و شناور است و به عنوان پرده‌ای برای نمایش تصویر تولید شده از دستگاه¬های دیتا¬پروژکتور عمل می¬کند. تصاویر رنگی و شناور بر روی سطحی از ذرات آب منعکس شده و دیده می¬شوند. نمایشگر اتمسفری تصاویر رنگی شناور بر روی هوا بدون محدودیت، پتانسیل کار با انواع ویدئو پروژکتور¬های دوبعدی و سه¬بعدی و نمایشگر لمسی تصاویر را دارد.