نرم افزار پیشگویی فرمولاسیون رنگ

رنگ همانندی به ترکیب یک سری از رنگ های اولیه با نسبت های مشخص برای ساخت یک رنگ با شیدی خاص گفته می شود. این کار در صنعت ایران، معمولا به صورت سنتی انجام می شود. بدین منظور یک فرد (در اصطلاح تینتر) با حدس مقدار مورد نیاز از رنگ های اولیه و اصلاح این نسبت ها با سعی و خطا سعی به بازتولید رنگ هدف دارد. انجام عملیات تینت در بعضی صنایع مانند رنگ های پودری، مستربچ و نساجی زمان بر بوده و پرت مواد اولیه زیادی را به همراه دارد. علاوه بر این با توجه به پیچیدگی فرایند اختلاط رنگ ها، برای کم شدن تعداد این تکرارها نیاز به تجربه بالایی بوده و عملیات تولید را به شدت وابسته به تینتر می کند. نرم افزار رنگ همانندی یا محاسبه فرمولاسیون، با استفاده از الگوریتم های پیچیده ی ریاضی که توسط نخبگان گروه صنعتی جهت مدلسازی و نوشته شده،این توانایی را دارد که این عملیات را در کمترین زمان ممکن محاسبه و فرمولاسیون نهایی برای رسیدن به رنگ هدف را پیشنهاد و در صورت نیاز آن را اصلاح کند.