نرم افزار هوشمند زمانسنجی عملیات

از جمله مشکلات روش های سنتی زمانسنجی را می‌توان به دستی بودن فرآیند ثبت اطلاعات، عدم یکپارچگی، دقت پایین، خطای محاسباتی و هزینه بالای عملیاتی، زمانبر بودن و عدم امکان ثبت سوابق قبلی زمان عملیات و همچنین عدم امکان زمانسنجی همزمان چندین عملیات و چندین اپراتور اشاره نمود. این سامانه نرم افزاری متشکل از داشبوردهای مدیریتی جهت ثبت و مدیریت زمان استاندارد عملیات است. اپلیکیشن یکپارچه زمانسنجی شامل مجموعه ای از داشبوردهای مدیریتی برای ثبت زمان المان‌های کاری برای اپراتورهای مختلف به صورت هم زمان، پردزاش فیلم های ضبط شده از عملیات، تحلیل‌های آماری داده‌ها جهت ظرفیت‌سنجی سالن‌های تولیدی و نیز گزارش گیری آنلاین در فرمت اکسل است.