نرم افزار طراحی شبکه های مخابراتی نوری

ابزار نرم افزاری منعطف طراحی شبکه پیاده سازی شده در محیط ابری که امکان پردازشهای حجم بالای شبکه های بزرگ را فراهم می کند. شرکتهای تولید کننده تجهیزات انتقال نوری نیاز مبرمی به این نرم افزار تخصصی برای بهینه سازی راه حلهای پیشنهادی بر اساس تجهیزاتشان دارند.