نرم افزار شناسنامه مشاغل

مرکز تحقیقات مهندسی فرآیند به کمک کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران با استفاده از بستر مناسب نرم ‏افزاری برای تامین الزامات بهداشت حرفه ای در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد نرم‏ افزار HSE-IMS را طراحی و توسعه داده، تا امکان اجرایی ‏سازی و پیاده‏ سازی الزامات HSE و بویژه بهداشت حرفه ‏ای در کل صنایع را تسهیل نماید.