نرم افزار تیکتینگ و مدیریت درخواست هلپیکال

نرم افزارهای تیکتینگ (Ticketing) که به عنوان نرم افزار Help Desk نیز شناخته می شوند ، امروزه نقش بسزایی را در مدیریت ، مستند سازی و تسریع در مکاتبات درون سازمانی پرسنل با یکدیگر و نیز در ارتباط آنها با مشتریان ایفا می نمایند. سیستم تیکتینگ هلپیکال (Helpical Ticketing Software System) یکی از محصولات موجود در این دسته از نرم افزارها است که با توجه به ویژگی های خود ، برای استفاده در هر نوع ابعاد سازمانی ، از استارتاپ ها و تیم های کوچک تا شرکت ها و سازمان های بسیار بزرگ می تواند به عنوان یک ابزار مفید و کاربردی مورد استفاده قرار گیرد. از این نرم افزار می توان در کاربردهای متنوع و مختلفی نظیر پشتیبانی آنلاین ، صدای مشتری ، پرسش و پاسخ آنلاین ، مشاوره اینترنتی ، ثبت شکایات ، مدیریت گردش کار ، مدیریت وظایف و اتوماسیون اداری استفاده نمود.