نرم افزار بالانس جرم و انرژی کنورتر مس

این نرم افزار با دقت و سرعت بسیار بالا، سیکل کاری کنورتر را شبیه سازی کرده و مقادیر مورد نیاز سیلیس، مواد سرد، سرباره و … را محاسبه می کند.