نرم‌افزار پیش‌بینی تعداد مسافر ایستگاه‌های اتوبوس

این نرم‌افزار با استفاده از دو پایگاه داده: داده‌های ثبت‌شده تراکنش‌های کارت‌بلیت‌ها (AFC) و داده‌های ثبت‌شده توسط موقعیت‌یاب خودکار موجود در اتوبوس‌ها (AVL) و ساخت مدل مناسب، تعداد مسافر خط و ایستگاه‌های اتوبوس برای آینده کوتاه‌مدت را پیش‌بینی می‌نماید.