نرم¬افزار ثبت سوابق و مدیریت تعمیرات و تجهیزات

این نرم‌افزار به صورت تحت شبکه و آنلاین می‌تواند کلیه رویدادها و گزارش‌های روزانه را ثبت نموده و با استفاده از مشخصات فنیِ تجهیزات که در پایگاه داده نرم‌افزار موجود می‌باشد، سوابق تعمیراتی هر تجهیز را ثبت و در دسترس قرار دهد.
یکی دیگر از قابلیت‌های این نرم‌افزار، آزادی عمل بهره بردار در تعریف تجهیزات و حتی ابعاد، واحدها و دیمانسیون‌ها می‌باشد و با این قابلیت، هر ارگان یا موسسه‌ای می‌تواند حسب نیاز خود، تجهیز جدیدی را تعریف نماید.
این نرم‌افزار به هر یک از تجهیزات ثبت شده یک کد یا شناسه یکتا اختصاص داده و این شناسه را بر روی برچسبی مخصوص با جنس مقاوم در برابر خوردگی و حرارت چاپ نموده و سپس توسط پرسنل، بر روی تجهیز مورد نظر نصب می‌گردد. در برچسب‌های طراحی شده، بارکدی نیز چاپ گردیده تا بتوان با دستگاه بارکدخوان گزارش گیری در محل صورت گیرد.