نانو ذرات کبالت فریت پوششی با کربنات کلسیم

نانو ذره مغناطیس کبالت فریت پوشش داده شده با کربنات کلسیم حساس به PH جهت استفاده در پزشکی, انتقال دارویی, MRI, هایپرترمیا نشاندار کردن سلول ها و تشخیص و درمان زود هنگام سرطان. این نانو ذرات با داروی پاپایین بارگزاری شده اند اما قابلیت بارگذاری با داروهای دیگر نیز موجود می باشد. رها سازی دارو در بافت های ملتهب بدن مانند بافت سرطانی با PH اسیدی صورت می گیرد.