نانو ذرات سیلیکا

نانو ذرات سیلیکا در زمینه هایی از جمله سیستم‌های دارو رسانی، بعنوان کاتالیزور در سنتز مواد غذایی، درمان زیستی، تصویربرداری زیستی، رنگ نگاری، حسگرها، عایق های الکتریکی، استفاده در لوازم آرایشی و بهداشتی بعنوان جاذب رطوبت، صنایع رنگ و حرارتی به عنوان پر کننده در مواد کامپوزیتی جایگاه خود را پیدا کرده‌است. نانو سیلیس عموما دارای ساختار بی شکل (آمورف) و توخالی (مزوپوروس) است. سیلیکا دارای یک شبکه سه‌بعدی با ساختار شبیه الماس می‌باشد. سیلیکا سفید رنگ است و دمای ذوب و جوش آن نسبتاً بالا می‌باشد. برخی از خواص و ویژگی هایی که سبب شده تا نانو ذرات سیلیکا مورد توجه پژوهشگران قرار بگیرند به شرح زیر است:
زیست سازگاری بالا و سمیت پایین
سهولت سنتز و هزینه های تولیدی پایین
آبدوستی
ثبات و پایداری بالا
توانایی عاملدار شدن با یک سری مولکول ها
موارد مصرف نانو ذرات سیلیکا