نانو ذرات اکسید آهن @ SiO2, PEG و سیتریک اسید

نانو ذره مغناطیسی آهن پوشش داده شده با مواد زیست سازگار سلیکا, پلی اتیلن گلیکول و اسید سیتریک جهت استفاده در تحقیقات پزشکی در زمینه انتقال انواع دارو ها و عصاره های گیاهی, هایپرترمیا, MRI