نانو جاذب کیتوسان-زئولیت

حذف نیترات از منابع آب با استفاده از این نانو جاذب کیتوسان-زئولیت انجام می شود. جهت سنتز این نانو جاذب از زئولیت ارزان قیمت و طبیعی کلینوپتیلولیت و نانو کیتوسان به دست آمده از پسماند صنایع شیلات استفاده گردید. از جمله ویژگی های جاذب می توان به عدم سمیت، زیست تخریب پذیری، ارزان قیمت بودن، ظرفیت و گزینش پذیری بالا برای حذف نیترات اشاره کرد.
این نانو کامپوزیت حذف نیترات مطابق با استاندارد های جهانی و دستیابی به مقادیر حد مجاز آن در منابع آبی با روشی آسان و مقرون به صرفه را میسر می سازد.