نانوکاتالیست CuO/SBA-15 جهت حذف ترکیبات SOx

به منظور حذف ترکیبات SOx نانوکاتالیست CuO/SBA-۱۵ با درصد وزنی ۷ر۸% به کار گرفته شده و این نانوکاتالیست کارایی ۲ر۹۳% در حذف ترکیبات SOx را از خود نشان داده است. نانوکاتالیست CuO/SBA-۱۵ به روش تلقیح که یک روش مرسوم و ارزان است، تهیه گردید. از جمله پیش ماده‌های لازم برای تهیه نانوکاتالیست سورفکتانت P۱۲۳، تترا اتیلن اورتو سیلیکات (TEOS)، کلریک اسید و نمک Cu(NO۳)۲,۳H۲Oمی‌باشد. نانوکاتالیست CuO/SBA-۱۵ ‌ دارای مساحت سطح بالا، کارایی مناسب، پایداری مکانیکی و حرارتی بالا و هم‌چنین قابلیت احیاء مجدد برای حذف آلاینده SOx می‌باشد.