نانوذرات نقره

نانوذرات نقره به دلیل خواص شیمیایی و فیزیکی ویژه و نیز خاصیت ضدعفونی کنندگی، کاربردهای وسیعی در مصارف پزشکی، دارویی، درمان عفونت های باکتریایی، الکترونیکی، نوری و غیره ایفا می کنند. بنابراین سنتز این نانو ذرات دارای اهمیت زیادی می باشد.