میکرو تزریق پلیمر

• ساخت نمونه‌های نانو- میکرو کامپوزیتی بر اساس استانداردهای ASTM برای آزمایش‌های تست‌های الکتریکی، مکانیکی از قبیل ضربه، خمش، کشش و حرارتی
• ارائه یک کارخانه کوچک برای تولید قطعات پلیمری مستقل از مهارت فردی
• تبدیل سریع تحقیقات تئوری به آزمایشگاهی-کاربردی و ساخت نمونه‌های واقعی در هزینه‌هایی ده‌ها برابر کمتر از روش‌های آزمایشگاهی دیگر
• مطالعات سریع نانو- میکرو کامپوزیت‌های ترموپلاست با دامنه وسیعی از پلیمرها، نانو و مایکرو مواد
• اعمال پارامترهای قالب‌گیری تزریق (دمای مذاب، دمای قالب، سرعت جریان تزریق، فشار نگه‌دارنده قالب تزریق و… ) در ساخت نمونه‌ها و بررسی اثرات آن‌ها بر خواص مکانیکی، الکتریکی و…
‌ ساخت نمونه‌ها در حوزه‌ی تحقیقات زیستی مانند داربست‌های استخوانی با خواص بسیار بالاتر از روش‌های رایج مانند الکتروریسی و پرینتر سه‌بعدی
• فرآوری پلیمرهای پیشرفته و نانو کامپوزیت‌های پلیمری، دستیابی به تکنولوژی تولید و فرمولاسیون تهیه مواد پلیمری و نانو کامپوزیت‌ها در مقیاس پایلوت یا محصول قابل تجاری‌سازی قبل از اجرای خط تولید