میکروتیوب آزمایشگاهی

میکروتیوبهای آزمایشگاهی جزو قطعات بسیار پرمصرف بوده و کاربرد زیادی در تحقیقات آزمایشگاهی دارند. با توجه به نیازسنجی¬های انجام گرفته در سطح دانشگاه ارومیه، گروه¬های مختلفی از جمله دامپزشکی، زیست¬شناسی، زمین¬شناسی، مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و … نیاز به استفاده از این قطعات پلاستیکی دارند. با توجه به وارداتی بودن این قطعات و افزایش چشمگیر نرخ ارز، خرید این قطعات مقرون به صرفه نبوده و در راستای تحقق امر تولید ملی، تولید میکروتیوب¬ها جهت خودکفایی در دستور کار قرار گرفت. پس از طراحی و ساخت قالب راهگاه-گرم و نصب آن بر روی دستگاه تزریق پلاستیک، تولید میکروتیوبهای آزمایشگاهی با موفقیت انجام شد.