میناکاری

میناکاری هنر آب و خاک، یکی از شاخه های صنایع دستی است که بر روی سطوح یا ظروف مسی لعابدار با نقوش و طرح های متنوع اجرا می شود. فلز به دلیل جنس سختی که دارد بسیار مقاوم است. به همین دلیل اجرای این گونه آثار با خاصیت ماندگاری که دارد می تواند گویای فرهنگ و هنر هر دوره باشد. اجرای این آثار با تکیه بر فرهنگ و هنر هر کشوری، بستر مناسبی برای معرفی آن کشور و همچنین عاملی برای جذب گردشگران است.کاربرد این گونه ظروف هم به صورت مصرفی و هم تزئینی است و قابلیت تولید انبوه اینگونه آثار وجود دارد.