مگنتونانوکامپوزیت اصلاح شده حامل داروی ضد سرطانی

نانوذرات مغناطیسی در زمینه¬های زیست¬پزشکی مثل تحویل دارو، تحویل ژن، معرف¬های کنتراست MRI و هایپرترمی مناسب هستند.در ساخت این دستاورد پژوهشی برای کم کردن اثرات سمی نانوذرات سوپرپارامغناطیسی اکسید آهن از یک دی پپیتد استفاده شد. دی پپتید مورد نظر از جمله ترکیبات زیست سازگار، با اثرات آنتی¬اکسیدانی است که در غلظت¬های نسبتا بالا در عضلات و در غدد بویایی پستانداران وجود دارد.

مزیت: مزیت اصلی این ترکیب غیر سمی بودن آن است که می¬تواند براحتی در کاربردهای زیست پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.