مونتاژ جعبه فرمان هیدرولیک با شورت گیرCKD

مونتاژ شورت گیر CKD جعبه فرمان هیدرولیک با استفاده از خط مونتاژ نیمه اتوماتیک دارای تکنولوژی به روز