موش تراریخت حامل ژن مقاومت به نئومایسین

این مدل موشی به منظور تولید سلول های فیبروبلاست جنینی موشی مقاوم به آنتی بیوتیک G۴۱۸ که اصطلاحا به آنها NeoR-MEF می گویند، کاربرد دارد. این سلول ها در زمان دست ورزی ژنی سلول های بنیادی جنینی به عنوان لایه مغذی استفاده می شوند. در حال حاضر شرکت های مختلف در دنیا سلول های NeoR-MEF را به صورت تجاری به فروش می رسانند.
این موش با افزودن ژن رمزکننده پروتئین مقاومت به نئومایسین به مجموعه ژنتیکی موش طراحی و ساخته شده است. تکنیک استفاده شده در تولید این موش نیز مانند موش GFP، تزریق DNA خارجی به پیش هیته موش بوده است. سلول های اخذ شده از این موش در محیط حاوی آنتی بیوتیک نئومایسین بر خلاف سلول ها نرمال رشد و تکثیر می کنند.