موزه کودکان

تمام امکانات موزه ماکت هایی هستند که با ابداعات بسیار ساده توسط گروه های فنی وحرفه ایی قابل اجرا خواهد بود.علاوه برآن همراهی وهماهنگی بین گروه های مختلف فنی وحرفه ایی نیز بوجود می آید که خود این نکته می تواند زمینه رشد این مجموعه را به دنبال داشته باشد. از نکات مثبت دیگر این طرح اشتغال زایی آن است که علاوه بر اشتغال به ساخت اجزا موزه تصدی گری آن نیز در بخش های گوناگون زمینه های شغلی تازه ایی را فراهم می آورد.از دیگر مزایای این طرح درآمدزایی آن است.بازدیدکنندگان بیشماری همه روزه از مهدکودک ها.مراکز پیش دبستانی.دبستان ها ومدارس راهنمایی .گردشگران به دیدن این مکان خواهند شتافت. همچنین،چنانچه این پروژه انجام پذیرد عنوان اولین موزه علوم وفنون برای دانشکده ،شهرستان ساری واستان مازندران اعتبارات فراوانی به ارمغان خواهد آورد