موتور سیکلت آیرودینامیک مسابقه

موتور سیکلت آیرودینامیک با ضریب مقاومت هوای بسیار کم برای رکوردهای سرعت خطی در مسابقات درگ