مواد ضد آتش برای سازه های فولادی

ساخت مواد ضد حریق برای سازه های فولادی در کشور تولید نمیشود و یک محصول وارداتی است