منبع تغذیه DC

این وسیله ابزار مفیدی جهت استفاده در آازمایشگاههای الکترونیک و یا هرجایی که نیاز به ولتاژ dc دارند میباشد